5. 1. 2023, 3 minuty čtení

Emitent RTL Czech, spol. s.r.o. – aktualita z firmy za Q4/2022

RTL Czech, spol. s.r.o., která je vlastníkem firmy Pegas, spol. s.r.o. měla v před covidovém období obrat více než 100 mil Kč. V současnosti je firma plně na obratu z roku 2019. Její obrat neustále roste, a to zejména z důvodu zvyšování dodávek, rozšiřováním sortimentu a také díky novým zaměstnancům z oblasti obchodu.

Firma přijala 2 nové pracovníky na podporu rozvoje obchodních aktivit, kteří od začátku roku 2022 významně pomáhají a nyní pracuje na masivní kampani s největšími dodavateli.

Firma RTL výborně odstartovala nový školní rok 2022/2023 ziskem více než 15 zákazníků z řad škol a institucí. Firma dodává různé druhy potravin, drogerie a dalšího zboží do tzv. sociálního sektoru.

Peníze z emise využívá především k nákupu nejdůležitějších komodit zboží, u kterého má jistotu jeho vyprodání tak aby realizovala co nejvyšší zisk a posílila svoje postavení na trhu.

V oblasti obratu, zisku, počtu odběratelů i majetku je od okamžiku spuštění prodeje dluhopisů vidět velký nárůst. Peníze, které může investovat především do co nejvýhodnějšího nákupu zásob jí opravdu pomáhají růst. Naši odběratelé, z nichž převážná většina jsou smluvní odběratelé, u nás navyšují objemy svých objednávek jen když jim nabízíme co nejvýhodnější ceny.

Víme, co nakoupit a kam to prodat, jen musíme mít dost prostředků na to abychom mohli nakoupit rychle za výhodnou cenu. Přestože prodej dluhopisů je postupný a očekávanou hodnotu emise jsme zatím nezískali je vidět, jak roste obrat, zisk, ale také majetek firmy. V tomto roce jsme oproti roku 2021 navýšili obrat o 10 %. Vlivem dobrého nákupu, který je přímým důsledkem dluhopisového financování jsme zvýšili zisk na 300 % roku 2021.

Díky intenzivnímu marketingu roste i počet našich odběratelů, který je samozřejmě dalším cílem rozvoje naší firmy. Máme několik směrů kudy cílíme naše úsilí, tak abychom diverzifikovali i do služeb v oblasti skladování a dopravy, kde máme vybudované rezervy. V roce 2023 máme v plánu rozšířit obchodní tým o další zaměstnance. Plánujeme nárůst obratu o dalších minimálně 10 %. Více info zde.