17. 9. 2022, 7 minut čtení

Jak správně diverzifikovat své investiční portfolio

Cítíte, že vaše investiční portfolio nevydělává jako dříve? Přemýšlíte o lepších možnostech zhodnocení vašich peněz? Je možné, že na vás dopadly změny na současném trhu reflektující ekonomické dění ve světě. Přečtěte si o možnostech investic do firemních dluhopisů a obohaťte své investiční portfolio.

Co je to diverzifikace investičního portfolia

Diverzifikace je strategie, při které efektivně snižujete rizika investování. Správně diverzifikované investiční portfolio využívá širokou škálu kombinací investičních nástrojů a aktiv. Cílem je zamezit investování vysokého objemu peněz do jednoho aktiva či investičního nástroje takovým způsobem, aby případná nízká výkonnost neohrozila očekávaný výnos z investice.

Základním pilířem každého diverzifikovaného investičního portfolia je konzervativní a dynamická složka. Někteří investoři pak zařazují ještě spekulativní část investice. Zcela klíčové je však rozložení investic do více druhů aktiv. Obvykle se jedná primárně o akcie a dluhopisy jejichž korelace se blíží nule, nebo je negativní. V praxi to znamená, že když akcie rostou, dluhopisům se příliš nedaří a naopak. Alespoň do roku 2021 to tak bylo. Proč?

Ceny akcií obvykle rostou při zvyšování úrokových sazeb. Výnos dříve vydaných dluhopisů tak přestává být pro investory zajímavý a jejich cena poklesne. Tento pokles je následně tlumen inkasovanými úrokovými bonusy, přesto se dluhopisy stávají pro investory méně zajímavými.

A naopak dojde-li k útlumu hospodářství a akciím se nedaří, začne centrální banka snižovat úrokové sazby a tím zlevní půjčování peněz. Podpoří se investice do firem prostřednictvím dluhopisů.

diverzifikace investiční portfolio

Jak vytvořit investiční portfolio, aneb klíčová pravidla diverzifikace

K sestavení ideální struktury investičního portfolia, je důležité provést osobní analýzu. Jejím cílem bude vytvoření investičního plánu reflektujícího vaše požadavky na výnos, riziko a investiční horizont.

Tyto cíle mohou být – dlouhodobé (spoření na důchod, koupě domu), střednědobé či krátkodobé (spoření na dovolenou, auto). Dále se portfolio rozděluje na základní typy cenných papírů.

  • Dynamická složka: např. akciové podílové fondy.
  • Konzervativní složka (dynamičtější): korporátní dluhopisy, dluhopisové podílové fondy.
  • Konzervativní složka (defenzivní): hotovost, termínované vklady, státní dluhopisy.

U dynamické složky se definují způsoby diverzifikace např. dle oboru nebo regionu. Někteří lidé preferují investovat do technologií, jiní zase do inovací k udržitelnosti.

Následně je potřeba vzít v potaz také rozdíly v citlivosti mezi malými a velkými firmami na recesi a konjunkturu. U dluhopisů může být rozložení následující.

  • Bezpečnější dluhopisy rozvinutých zemí nebo naopak dluhopisy rozvíjejících se zemí s vysokým výnosem, nicméně s velkými riziky.
  • Prověřené dluhopisy velkých a stabilních firem s dobrým potenciálem výnosů, ale o něco rizikovější.
  • Dluhopisy malých, ale rychle rostoucích firem, které mají velký potenciál, ale jsou také rizikovější.

Při sestavování investičního portfolia se doporučuje využívat pravidlo 60:40 zahrnující americké akcie a dluhopisy investičního stupně. Tedy dluhopisy s vysokým ratingem, kam by patřily i americké státní dluhopisy a kvalitní podnikové dluhopisy.

investiční portfolio pravidlo diverzifikace

Toto pravidlo velmi dobře fungovalo až do roku 2021. Jak se situace změnila v tomto roce?

Jak diverzifikovat investiční portfolio v roce 2022?

Lukáš Voženílek ve svém článku pro Seznam Zprávy uvádí, že investoři se základním mixem 60:40 dosáhli v jakémkoliv tříletém období od roku 2009 do roku 2021 vyšších výnosů než investoři s komplexnějšími strategiemi.

Vysoká inflace však zásadně změnila podmínky na trhu. Americké dluhopisy i akcie začaly ztrácet. Podle Allana Rotha, analytika z Wealth Logic, je ale pravděpodobné, že v dlouhodobém horizontu bude složení tradičního portfolia i nadále fungovat.

Současně investorům radí, aby uvažovali o zařazení do svého investičního portfolia krátkodobé a střednědobé dluhopisy, namísto dluhopisů s delší splatností. Sníží se tím riziko spojené s růstem úrokových sazeb.

Na Dluhopisomatu, tržišti s firemními dluhopisy, nabízíme střednědobé investování do prověřených českých firem. Naši analytici každou firmu detailně analyzují v rámci 45 kritérií. Až po úspěšné prověrce je umístěna na tržiště k proinvestování. Jedná se o silné firmy, které mohou i v dnešní době nabídnout výnos dosahující 11 % p.a.

Jak jsme zmínili výše, akcie a dluhopisy mají dlouhodobě nízkou korelaci. Korporátní dluhopisy jsou jedním z vhodných investičních instrumentů k zařazení do vašeho investičního portfolia, kde emitenti přistoupili k vyšším výnosům zejména z důvodu vysoké inflace.

V rámci diverzifikace je však vhodné podívat se i po dalších nástrojích s podobnou korelací a výnosností alespoň 8 % p.a. Tento výnos bude atraktivní zejména v době, kdy inflace opět klesne ke třem procentům. Vaše investiční portfolio navíc odolá i té nejtěžší době.

Investiční nástroje a možnosti investic můžete hledat na burzách i mimo burzy, v alternativních investicích, v oblastech českých a slovenských nemovitostí, v investicích do zlata, sběratelských předmětů a v dalších koutech ekonomiky a finančních trzích. Proč zařadit firemní dluhopisy do vašeho portfolia a tím minimalizovat riziko?

Minimalizace rizika pomocí diverzifikace u Dluhopisomatu

Každý investor vnímá různá rizika při investování. Někdo považuje investici do dluhopisů za rizikovou a někdo se nebojí investovat ani do kryptoměn a akcií. Pokud investor dokáže pracovat s přiměřenou mírou rizika, může zvolit investici s vyšším potenciálem, například již zmíněné korporátní dluhopisy.

Pojďme se nejprve podívat na nejčastější zmiňovaná rizika korporátních dluhopisů a jak je řeší Dluhopisomat.

Největší riziko firemních dluhopisů nastává, když emitent není schopen vrátit vydanou částku v době splatnosti. Abychom tomuto riziku předešli, dělá náš analytický tým důkladnou analýzu hard a soft kritérií každého emitenta. Naším cílem je primárně ochránit peníze našich investorů.

Na Dluhopisomatu můžete tedy investovat bezpečněji do prověřených českých firem. A podpořit tak jejich projekt! Naši analytici dělají kompletní prověrku za vás.

Diverzifikovat můžete i v rámci Dluhopisomatu, a to dle odvětví nebo zajištění. Všechny emise jsou zajištěné nemovitostmi, pozemky, ručením, pohledávkami či jinak. Některé z nich jsou zajištěné až do 100 %.

Nepříznivým aspektem při volbě investice do dluhopisů jsou i obvyklé malé výnosy. I tento aspekt dokázali emitenti překonat svou atraktivní nabídkou pohybující se na 11 % p.a.

Mezi další rizika patří kurzové riziko při investici v korunách. Toto riziko klesá s výší výnosů, které jsou aktuálně nabízeny.

Stále váháte s investicí? Podívejte se na recenze od investorů.