22. 1. 2024, 4 minuty čtení

Novinky z trhu korporátních dluhopisů za listopad 2023

Přinášíme vám pravidelný report s nejnovějšími statistikami k emisím korporátních dluhopisů za měsíc listopad roku 2023. Jeho autorem je hlavní ekonom a analytik skupiny Comfort Finance Group CFG Ing. Vladimír Pikora Ph.D., který se v současné době věnuje jak analýze makroekonomického vývoje v České republice a ve světě, tak statistikám korporátních dluhopisů v České republice. Zdrojem informací je největší Srovnávač dluhopisů na našem trhu.

Listopadové výnosy z dluhopisů přinesly dramatickou změnu. Poklesly na 7,1 %.

Výnosy dluhopisů otočily trend. Zatímco v září činil vážený průměrný výnos podnikových dluhopisů ještě 8,6 %, v říjnu se už začal hlásit mírný obrat, když výnos klesl 7,9 % a v listopadu se propad potvrdil, když klesly výnosy na pouhých 7,1 %. Na nižších hodnotách jsme byli naposledy v dubnu 2022.

Obrat na trhu byl očekávaný, protože se už několik měsíců spekulovalo o tom, že možná už v listopadu sníží centrální banka své úrokové sazby. Jenže k tomu nakonec nedošlo, a tak jsem čekal pokles až v prosinci a zejména v lednu.

Nicméně trh už toto všechno do výnosů započítal. Bylo mu docela jedno, jestli centrální banka sníží své úrokové sazby už v listopadu, nebo až v prosinci. V každém případě listopad ukázal, kam se budou nové emise ubírat. V dalších měsících budou výnosy nižší. Dosažení hodnoty 6 % je jen otázkou pár měsíců.

Pozn. pod čarou: vážený průměr vypočítáváme ze všech nových emisí vydaných v listopadu. Vahou je přitom velikost emise. Velké emise tak průměr ovlivní více než malé.

Graf 1: Výnosy korporátních dluhopisů v čase

Objem emisí

Zajímavé je, že s poklesem výnosu vyskočil objem nových emisí. Zatímco trend posledních měsíců by napovídal, že v listopadu dosáhnou nové emise zhruba 4 miliard korun, realita je překvapivá a ukazuje emise téměř za 8 mld. Kč. To je nezvykle hodně. Vysvětluji si to jen jako kompenzaci slabého září a října. Průměr posledních 3 měsíců činí 4,4 miliardy Kč, což je víceméně normální hodnota.

Graf 2: Objem emisí

Struktura emisí dle objemu

Struktura emisí za leden až listopadu roku 2023 přitom ukazuje, že největší podíl na celku mají emise do 25 mil. Kč. Ty tvoří 44 % trhu. Emise nad 100 mil. Kč tvoří jen 19 %. Emisí do 25 mil. přitom v listopadu trochu přibylo. Emisí nad 100 mil. Kč naopak mírně ubylo.

Graf 3: Struktura emisí dle objemu
struktura emisi dle objemu listpad

Struktura emisí dle výnosu

Když se podíváme na všechny emise vydané za prvních jedenáct měsíců roku 2023, vidíme, že 42 % trhu má výnos od 8 do 10 %. 25 % trhu připadá na emise s výnosy mezi 5 a 8 %. V samotném listopadu nepřišel zvrat. Počet emisí s těmito výnosy byl téměř stejný jako v říjnu. Nicméně postupně přijde obrat. Dluhopisů pod 8 % bude stále více.

Graf 4: Struktura emisí dle výnosu

Délka splatnosti emisí

Rostoucí trend prodlužujících se doby splatnosti emisí se nemění. V listopadu vyšplhala splatnost lehce nad trend, když překročila 4 roky. Ukazuje se tak, že firmy začínají hledat spíš delší než kratší financování. Dluhopisy tak hrají na finančních trzích stále větší roli.

Graf 5: Splatnost dluhopisů


Upozornění: I přes snahu portálu Srovnávač o zahrnutí všech dostupných korporátních dluhopisů existuje možnost, že některé z nich vyhledány nebyly. Jsme však přesvědčeni o tom, že jsme v přehledu pokryli naprostou většinu tuzemského trhu. Dodáváme, že v případech, u nichž pracujeme s váženými průměry, se váhou myslí velikost emise.