2. 7. 2021, 5 minut čtení

Zvítězte nad inflací s korporátními dluhopisy

„Všechno se pořád jenom zdražuje”. Kolikrát jste tuhle větu ve svém okolí slyšeli anebo ji snad sami vyslovili? A proč se musí stále všechno zdražovat?  Na vině je růst cenové hladiny – inflace. Růst cenové hladiny znamená, že roste většina spotřebitelských cen v ekonomice. Jednoduše řečeno, ceny většiny zboží a služeb stoupají. Za naše peníze si díky tomu můžeme koupit méně; hodnota našich peněz, resp. kupní síla peněz, klesá. Inflaci vyjadřujeme v procentech, jež označují změnu průměrné cenové hladiny za uplynulý rok. Inflace má vliv i na naše úspory. Aby naše finance jejím vlivem neztratily svou hodnotu, musíme si je spořit způsobem, který je ochrání. Pokud si spoříme takzvaně pod polštář, peníze se nijak nezhodnotí. V případě vzrůstu cenové hladiny tomu dokonce bude naopak.

Skamaraďte se s mírnou inflací

Mnoho z nás slovo “inflace” vnímá téměř jako sprosté. Je ale skutečně nutné dívat se na inflaci skrz prsty? Není.  Ač se to může zdát na první pohled zvláštní, mírnou inflaci dokonce potřebujeme. Jednou z výrazných hybných sil naší ekonomiky jsou totiž očekávání. Máme tendenci nakupovat více, když očekáváme, že cena daného zboží poroste. Do ekonomiky se dostává více peněz, rostou mzdy a zaměstnanost a celkově hospodářství prosperuje. Nakonec se tedy při téhle mírné inflaci (ideálně do 2 %) máme všichni lépe. Opakem inflace je deflace, tedy pokles cenové hladiny. Jak by mohlo být na zlevňování něco špatného? Věřte tomu, že je. Zatímco inflace je do určité míry naším přítelem, deflace je vždy nepřítel.

Když budeme očekávat pokles ceny v budoucnu, nákupy raději odložíme. V ekonomice se bude točit méně peněz, s klesající poptávkou tak začne docházet k propouštění a vyšší nezaměstnanosti, všichni budeme chudší. Není tedy ideální udržet inflaci na nule? Není. Chyběla by nám totiž jakákoliv motivace řešit, co s našimi penězi udělat. Nebyl by důvod pospíšit si s nákupy, nebylo by proč investovat, celá ekonomika by se časem přestala hýbat. Navíc bychom v tento okamžik byli jen malý krůček od deflace, a jak už jsme si řekli, ta je tím opravdovým nepřítelem. I s inflací jsou však spojené velké problémy, když překročí onu přátelskou míru. A to je právě ta zlá inflace, na kterou bychom se měli dívat s respektem.

Chraňte se před zvyšující se inflací

Současná inflace v České republice se pohybuje nad 3 %. Přestože vzrůst cenové hladiny asi neovlivníme, můžeme se pokusit ubránit důsledkům inflace tak, abychom ji na vlastní kůži nepocítili. V minulém článku jsme si shrnuli nejběžněji využívané nástroje ke zhodnocení peněz s nízkým rizikem – běžný účet, spořící účet, stavební spoření a penzijní doplňkové spoření. Nízké riziko s sebou však obvykle přináší také nízké výnosy, a ty se ve všech těchto případech pohybují pod hladinou inflace.  Pokud tedy chcete nad inflací vyzrát, musíte se odhodlat trochu zariskovat.

Nabízí se tedy varianty zhodnocení peněz z našeho prvního článku, v němž jsme se zabývali výhodami a nevýhodami investování do akcií, státních a korporátních dluhopisů a do nemovitostí. Ochota podstoupit riziko je velmi individuální a každý investor si musí sám zvážit, na co si troufá.  Akcie Vám mohou přinést i velmi vysoké výnosy, ale s vysokým rizikem. Používat je jako jediný investiční nástroj je krokem pro odvážného investora. Investovat do nemovitosti není vždy lehké, jedná se totiž o investici vysokou a málokdo si může dovolit se pro takovou rychle rozhodnout “jen” z důvodu zvyšující se míry inflace. Státní dluhopisy mohou být bezpečnou ochranou proti vlivům inflace, avšak jejich výnosnost je velmi nízká. Peníze jejich prostřednictvím nezhodnotíte.

Vyzrajte na zlou inflaci s korporátními dluhopisy

Pokud nechcete své peníze nechat požírat inflací a raději byste na třeba i malé sumě něco vydělali, možná Vás zaujaly korporátní dluhopisy. Nejenže investice do nich Vaše peníze před inflací spolehlivě ochrání, ale nabízí zhodnocení vyšší než její dvojnásobek (současná míra inflace se pohybuje okolo 3 %, výnosy z korporátních dluhopisů poskytují možnost až 8 % zhodnocení). Rozhodnete-li se navíc tuto investici uskutečnit s firmami prezentovanými na Dluhopisomatu, nebudete “sázet naslepo”. Dluhopisomat totiž všechny emitenty podrobuje důkladné prověrce a poskytne Vám o nich detailní informace, než učiníte své rozhodnutí. Držíme Vám palce!    

Přihlaste se k odběru
newsletteru a získejte ebook

Po přihlášení získáte ZDARMA ebook „Co čekat od roku 2024”. V. Pikora vám představí predikce a přehled hlavních událostí z ekonomiky.