Nová investiční příležitost FAETON s. r. o. - zhodnocení 8,2 % ! Prohlédněte si prezentaci zde, ať Vám tato příležitost neuteče.

Cítíte, že vaše investiční portfolio nevydělává jako dříve? Přemýšlíte o lepších možnostech zhodnocení vašich peněz? Je možné, že na vás dopadly změny na současném trhu reflektující ekonomické dění ve světě. Přečtěte si o možnostech investic do firemních dluhopisů a obohaťte své investiční portfolio.

Co je to diverzifikace investičního portfolia

Diverzifikace je strategie, při které efektivně snižujete rizika investování. Správně diverzifikované investiční portfolio využívá širokou škálu kombinací investičních nástrojů a aktiv. Cílem je zamezit investování vysokého objemu peněz do jednoho aktiva či investičního nástroje takovým způsobem, aby případná nízká výkonnost neohrozila očekávaný výnos z investice.

Základním pilířem každého diverzifikovaného investičního portfolia je konzervativní a dynamická složka. Někteří investoři pak zařazují ještě spekulativní část investice. Zcela klíčové je však rozložení investic do více druhů aktiv. Obvykle se jedná primárně o akcie a dluhopisy jejichž korelace se blíží nule, nebo je negativní. V praxi to znamená, že když akcie rostou, dluhopisům se příliš nedaří a naopak. Alespoň do roku 2021 to tak bylo. Proč?

Ceny akcií obvykle rostou při zvyšování úrokových sazeb. Výnos dříve vydaných dluhopisů tak přestává být pro investory zajímavý a jejich cena poklesne. Tento pokles je následně tlumen inkasovanými úrokovými bonusy, přesto se dluhopisy stávají pro investory méně zajímavými.

A naopak dojde-li k útlumu hospodářství a akciím se nedaří, začne centrální banka snižovat úrokové sazby a tím zlevní půjčování peněz. Podpoří se investice do firem prostřednictvím dluhopisů.

diverzifikace investiční portfolio

Jak vytvořit investiční portfolio, aneb klíčová pravidla diverzifikace

K sestavení ideální struktury investičního portfolia, je důležité provést osobní analýzu. Jejím cílem bude vytvoření investičního plánu reflektujícího vaše požadavky na výnos, riziko a investiční horizont.

Tyto cíle mohou být – dlouhodobé (spoření na důchod, koupě domu), střednědobé či krátkodobé (spoření na dovolenou, auto). Dále se portfolio rozděluje na základní typy cenných papírů.

U dynamické složky se definují způsoby diverzifikace např. dle oboru nebo regionu. Někteří lidé preferují investovat do technologií, jiní zase do inovací k udržitelnosti.

Následně je potřeba vzít v potaz také rozdíly v citlivosti mezi malými a velkými firmami na recesi a konjunkturu. U dluhopisů může být rozložení následující.

Při sestavování investičního portfolia se doporučuje využívat pravidlo 60:40 zahrnující americké akcie a dluhopisy investičního stupně. Tedy dluhopisy s vysokým ratingem, kam by patřily i americké státní dluhopisy a kvalitní podnikové dluhopisy.

investiční portfolio pravidlo diverzifikace

Toto pravidlo velmi dobře fungovalo až do roku 2021. Jak se situace změnila v tomto roce?

Jak diverzifikovat investiční portfolio v roce 2022?

Lukáš Voženílek ve svém článku pro Seznam Zprávy uvádí, že investoři se základním mixem 60:40 dosáhli v jakémkoliv tříletém období od roku 2009 do roku 2021 vyšších výnosů než investoři s komplexnějšími strategiemi.

Vysoká inflace však zásadně změnila podmínky na trhu. Americké dluhopisy i akcie začaly ztrácet. Podle Allana Rotha, analytika z Wealth Logic, je ale pravděpodobné, že v dlouhodobém horizontu bude složení tradičního portfolia i nadále fungovat.

Současně investorům radí, aby uvažovali o zařazení do svého investičního portfolia krátkodobé a střednědobé dluhopisy, namísto dluhopisů s delší splatností. Sníží se tím riziko spojené s růstem úrokových sazeb.

Na Dluhopisomatu, tržišti s firemními dluhopisy, nabízíme střednědobé investování do prověřených českých firem. Naši analytici každou firmu detailně analyzují v rámci 45 kritérií. Až po úspěšné prověrce je umístěna na tržiště k proinvestování. Jedná se o silné firmy, které mohou i v dnešní době nabídnout výnos dosahující 11 % p.a.

Jak jsme zmínili výše, akcie a dluhopisy mají dlouhodobě nízkou korelaci. Korporátní dluhopisy jsou jedním z vhodných investičních instrumentů k zařazení do vašeho investičního portfolia, kde emitenti přistoupili k vyšším výnosům zejména z důvodu vysoké inflace.

V rámci diverzifikace je však vhodné podívat se i po dalších nástrojích s podobnou korelací a výnosností alespoň 8 % p.a. Tento výnos bude atraktivní zejména v době, kdy inflace opět klesne ke třem procentům. Vaše investiční portfolio navíc odolá i té nejtěžší době.

Investiční nástroje a možnosti investic můžete hledat na burzách i mimo burzy, v alternativních investicích, v oblastech českých a slovenských nemovitostí, v investicích do zlata, sběratelských předmětů a v dalších koutech ekonomiky a finančních trzích. Proč zařadit firemní dluhopisy do vašeho portfolia a tím minimalizovat riziko?

Minimalizace rizika pomocí diverzifikace u Dluhopisomatu

Každý investor vnímá různá rizika při investování. Někdo považuje investici do dluhopisů za rizikovou a někdo se nebojí investovat ani do kryptoměn a akcií. Pokud investor dokáže pracovat s přiměřenou mírou rizika, může zvolit investici s vyšším potenciálem, například již zmíněné korporátní dluhopisy.

Pojďme se nejprve podívat na nejčastější zmiňovaná rizika korporátních dluhopisů a jak je řeší Dluhopisomat.

Největší riziko firemních dluhopisů nastává, když emitent není schopen vrátit vydanou částku v době splatnosti. Abychom tomuto riziku předešli, dělá náš analytický tým důkladnou analýzu hard a soft kritérií každého emitenta. Naším cílem je primárně ochránit peníze našich investorů.

Na Dluhopisomatu můžete tedy investovat bezpečněji do prověřených českých firem. A podpořit tak jejich projekt! Naši analytici dělají kompletní prověrku za vás.

Diverzifikovat můžete i v rámci Dluhopisomatu, a to dle odvětví nebo zajištění. Všechny emise jsou zajištěné nemovitostmi, pozemky, ručením, pohledávkami či jinak. Některé z nich jsou zajištěné až do 100 %.

Nepříznivým aspektem při volbě investice do dluhopisů jsou i obvyklé malé výnosy. I tento aspekt dokázali emitenti překonat svou atraktivní nabídkou pohybující se na 11 % p.a.

Mezi další rizika patří kurzové riziko při investici v korunách. Toto riziko klesá s výší výnosů, které jsou aktuálně nabízeny.

Stále váháte s investicí? Podívejte se na recenze od investorů.

Boříme mýty na dluhopisovém trhu! Možná jste už zahlédli nějaký článek, který nehezky popisuje investice do firemních dluhopisů. Jsou to hlavně ty dluhopisy, které se volně neobchodují. Mnozí redaktoři se přiklánějí ke slovu „prašivé dluhopisy“.

Rozhodně netvrdíme, že trh s korporátními dluhopisy je procházka růžovou zahradou. Jak sami uvidíte z dat na konci článku. Naopak, i když se na trhu najdou silné, české firmy (které prezentuje například Dluhopisomat), je potřeba si dávat pozor. Na co se zaměřit, abyste ochránili své investice?   

1. Znalost emitenta

Znalost emitenta je zcela klíčová. Pokud se jedná o novou firmu bez historie a prověření, pak mohou být takové korporátní dluhopisy rizikové. Firmy se totiž snaží získat peníze na rozvoj, přitom v bance by moc nepochodily. Dejte si pozor zejména na malé firmy založené jako s.r.o. staré jen pár let. Ty nemají možnost vydat akcie, a proto zvolí dluhopisy. Emitent by měl pravidelně zveřejňovat účetní závěrku, a to do sbírky listin v obchodním rejstříku.

Z praxe: Mnoho velkých firem vlastní tyto malé s.r.o. firmy, na které pak vydají dluhopisy. Pokud je ale za emitentem silná mateřská společnost jako například v případě emise RL development I, kterou vlastní firma Real Luxemburg, pak je potřeba také prostudovat, jak se daří matce. Dluhopis totiž nemusí být špatnou investicí, jak se na začátku jeví.

2. Zajištění investice do dluhopisu

Zvolte dluhopis, který je zajištěný. Pokud emitent půjde do insolvence, tak držitelé zajištěných dluhopisů jsou uspokojováni primárně z prodeje zastavené nemovitosti nebo z majetku firmy. Máte tedy velkou šanci, že dostanete investované peníze zpět.

3. Prověřte si dluhopisové tržiště nebo web firmy

V případě, že se rozhodnete nakoupit dluhopis u jednoho z bankovních domů, máte zde jistotu silné bankovní společnosti. To významně snižuje riziko. Inzertní weby a dluhopisová tržiště nejsou regulována na rozdíl od obchodníků s cennými papíry. Je potřeba prověřovat, kdo za dluhopisovým tržištěm stojí (například za Dluhopisomatem stojí silná finanční skupina CFG) nebo jaké jsou na něj recenze.

jak vybrat dluhopis

4. Důkladně si prostudujte finanční výkazy

Klíčové je prostudovat si všechny dostupné finanční dokumenty za posledních 3-5 let. Tržby ukazují na tržní sílu a růst firmy. Důležitý je zejména ukazatel aktiv, který reprezentuje stabilitu společnosti nebo také na poměr cizích zdrojů vůči EBITDA, provozní cash flow a další. Ideální by však bylo, kdybyste dokázali udělat celkovou analýzu.

Nezapomeňte prostudovat prospekt v případě nadlimitních emisí. U podlimitních emisí si dávejte pozor, co vám emitent řekne, pokud s ním jednáte napřímo.

5. Pozor na vysoký výnos

Vysoký výnos jde obvykle ruku v ruce s vysokým rizikem, které ne všichni jsou ochotni přijmout. I když v dnešní době emitenti přistoupili k poměrně zajímavým výnosům, které přesahují 6, 11, ale i 14 % p.a., nejedná se vždy o bezpečnou investici. Zaměřte se na analýzu, poměřte výsledky s vašimi investičními plány a s typem investora (dynamický, balancovaný nebo konzervativní), za kterého se považujete.

6. Zjistěte si, zda má emitent rating

V případě ratingu se v dluhopisu mnohem lépe orientujete. Rating dostávají obvykle státní dluhopisy. U bank a dalších společností doporučuje ČNB obrátit se přímo na danou agenturu. V článcích na internetu se setkáte s ratingy od S&P, Moody’s nebo Fitch. Dluhopisy „áčkové“ je možné považovat za bezpečné. Jedná se tedy o konzervativní investici. Pokud emitent nemá udělený rating, můžete využít dluhopisový srovnávač přímo na Dluhopisomatu, kde se dozvíte, jak riziková je investice, o které uvažujete. Současně si můžete najít takové dluhopisy, které odpovídají vaší míře rizika.

7. Pevný výnos u dluhopisu a inflace

A s tím souvisí i riziko inflace. Ať už kupujete dluhopis s pevným výnosem, který drží výnos po celou dobu splatnosti dluhopisu, nebo s variabilním, vždy vás ovlivňuje inflace. Inflace je v dnešní době silně skloňovaná v médiích. A ceny energií nám jasně říkají, že riziko zvýšené inflace, není v Evropě nereálné.

Přesto chceme upozornit, že inflace přesahující 17 % p.a. nebude vždycky. Až se vrátí do normálu (věříme, že brzy), pak dluhopisy s pevným výnosem dosahujícím 8 až 11 % p.a. vám ji pomohou hravě překonat. Vždy se zde ale najde riziko výšky inflace, kterou zaznamenáváme nyní.8. Poraďte se s odborníkem

Odborník, který každý den pomáhá investorům, aby se dobře rozhodli, je k nezaplacení. A proč je to důležité? Pojďme se podívat na nějaká data z našeho nového projektu srovnávač.

Podle srovnávače, je v ČR vydáno přes 1000 emisí státních i korporátních dluhopisů. A 55 % dluhopisů na trhu je rizikových! A to do statistiky započítáváme jak korporátní, tak i státní dluhopisy, které mají riziko nejnižší. Z údajů vyplývá, že osobní průzkum a rada odborníka není rozhodně od věci.
skoring rizikovosti dluhopisomat

A ještě otázka na konec. Co když velkou část za vás udělal Dluhopisomat (tedy naši analytici)? Dluhopisomat se rozhodl, že na základě vlastní prověrky a detailní finanční analýzy bude prezentovat emise jenom takovým firmám, které jsou silné, schopné splácet své závazky a jejich majitelé se nebojí ručit.

Jinak řečeno, vydáváme dluhopisy firmám, kterým věříme. Nabízíme bezpečnější investování, které ochrání naše investory a firmám pomůže v jejich růstu. I když podle srovnávače mohou být vysoce rizikové.